Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku

Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku,
26-020 Chmielnik, ul. Dygasińskiego 11

zs32011

W ramach Zespołu Szkół Nr 3 funkcjonują:
1. Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące im. Adolfa Dygasińskiego - na podbudowie programowej Gimnazjum,
2. Czteroletnie Technikum - na podbudowie programowej Gimnazjum kształcące w zawodach:
- technik hotelarstwa,
- technik mechanik,
- technik budownictwa,
- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik ekonomista
- technik informatyk
3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa - na podbudowie programowej Gimnazjum kształcąca w zawodzie:
- mechanik pojazdów samochodowych,
- murarz - tynkarz,
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

4. Liceum Ogólnokształcace  Dla Dorosłych na podbudowie programowej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum - trzyletni cykl kształcenia,

5. Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych na podbudowie Zasadniczej Szkoły zawodowej - dwuletni cykl kształcenia,

6. Szkoła Policealna dla Dorosłych kształcąca w zawodach:
- technik bezpieczeństwa i higieny pracy - trzysemestralny cykl kształcenia,
- technik administracji -dwuletni cykl kształcenia.

7. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

 

Atuty naszej szkoły:


1) możliwość kształcenia bez opłat "czesnego",
2) 55 letnie tradycje, bogate zwyczaje i obyczaje ,
3) dobrze przygotowana, młoda kadra dydaktyczna zapewniająca wysoką jakość kształcenia i wychowania,
4) dobra baza dydaktyczna:
-trzy pracownie komputerowe ze stałym łączem do Internetu oraz centrum multimedialne (udostępnione w godzinach popołudniowych), nowoczesna pracownia językowa
-pełnowymiarowa hala sportowa w tym boisko do piłki ręcznej, nożnej i koszykówki, trzy boiska treningowe do gry w siatkę, sześć składanych trybun czterorzędowych dla 240 widzów i szatnia z zapleczem.
5) czystość, porządek i bezpieczeństwo na terenie szkoły - monitoring wizyjny,
6) szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych umożliwiająca rozwój zainteresowań uczniów,
7) liczne osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i zawodach,
8) dogodny czas nauki w godzinach 8.00 - 15.00,
9) bogate doświadczenia we współpracy z licznymi organizacjami pozarządowymi,
10) stała współpraca z zagranicą umożliwiająca udział młodzieży w ciekawych programach edukacyjnych,
11) kształcenie w zawodach budowlanych odbywa się w warsztatach szkolnych spełniających standardy określone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,
12) Możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji w systemie kursów organizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Nr3 w Chmielniku.

Home